زمان درج آگهی :

کارکرد :

سال :

پلاک :

گیربکس :

نوع سوخت :

وضعیت بدنه :

رنگ بدنه :

رنگ داخل :

وضعیت لاستیک :

وضعیت بیمه :

استان :

تلفن :

پیش از انجام معامله و پرداخت هرگونه وجه از صحت خودرو اطمینان حاصل نمایید